Vol204嫩模Flower朱可儿私房诱人吊带与SM捆绑极致诱惑55P朱可儿模范学院

Vol204嫩模Flower朱可儿私房诱人吊带与SM捆绑极致诱惑55P朱可儿模范学院

 [9]足长一尺二寸,广四寸半。四淫无边沿,厉痈类敦疽。

食少者,胃弱也,诸虚皆禀于脾胃,宜香砂六君子汤减去砂仁加当归服之。 如蜒蚰等物入者,以肉炙香,置于耳旁,虫闻香自出。

[2]其骨形状不同,或如品字,或如山字,或如川字,或圆尖,或月芽形   ,或偃月形,或鸡子形,皆属枕骨。条文:病由不内外因者,饮食起居击刺成,邪无定体内外障,细察其因无遁情。

 其证初起寒热往来,有红晕兼有热也,宜服荆防败毒散;皮色不变者,服万灵丹。 <1>视其人如气虚,内服人参紫金丹。

初发项以上者,三阳受毒,必用铍针刺入疮心四、五分,挑断疔根,令出恶血;随用立马回疔丹,或蟾酥条插入孔内,外以巴膏盖之。【注】[1]足心者,即踵之中也。

[32]从风市下髀骨外,膝上外廉五寸,分肉间陷中,中渎穴也。若结毒肿块,经年难愈,诸法罔效者,宜西圣复煎丸主之;若结毒攻于口鼻者,宜五宝散主之。

Leave a Reply