Rosimm第2477期格子衬衣长发美女居家肉丝袜裤写真38PROSI写真

Rosimm第2477期格子衬衣长发美女居家肉丝袜裤写真38PROSI写真

凡汗下不解,足冷耳聋,烦闷咳呕,便是发斑之候。脉浮大,欲眠,目合则汗,小柴胡汤,又柴胡桂枝邪热传里,不经发汗、吐、下则为烦热,与发热似同而异。

下利谵语,为有燥屎,脉不微细,小承气三阳合病,谵语者,脉滑实,身重难以转侧,口中不仁,面垢遗尿,不可汗下,与白虎汤。得病起无热,但谵语,烦躁不安,精采不与人相当,此汤治之。

病至十余日,热结在里,往来寒热,大柴胡汤。  病家云发热恶寒,头项痛,腰脊强,则知病在太阳经也。

盖蛔性闻酸则静,见苦则安故也。重阳即阳毒,脉洪大,面赤咽痛,潮热,发斑如锦纹,或下利黄赤,阳毒升麻汤;不效者,三黄石膏汤;大便实者,调胃承气汤下之。

手之六经,主于夏秋,故不伤也。无汗,寒邪中经,腠理闭密,津液内渗而无汗也。

阳明病,口燥欲漱水不咽者,必衄,黄芩芍药汤;漱水不咽,发狂,轻者犀角地黄汤,甚者抵渴者,里有热也。如要止汗,虽辛甘温之剂,亦宜温服。

Leave a Reply